Skip to main content

Уважаеми колеги,

 

На 18 декември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, проведе своята

 

ГОДИШНА ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

 Годишната конференция се проведе за първи път онлайн, поради специфичната здравна обстановка в страната ни, в Европа и в целия свят. В събитието се включиха повече от 80 участници от България, гости и бенефициенти на проекти по всички сектори на Програма „Еразъм+“ и на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Като най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, по време на което се прави обзор на осъществените през годината дейности, и на успехите, постигнати в сферата на двете европейски програми в България, Конференцията беше открита от г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР. Той направи обобщен преглед на постиженията в България през целия програмен период 2014 – 2020, като акцентира върху броя на организациите бенефициенти през годините, броя на преките участници, както и върху размера на европейските и национални средства, инвестирани благодарение на двете програми в българското образование, обучение, младеж и спорт. С чувство на удовлетворение от постигнатото и в очакване за стартирането на новата Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027, екипът на ЦРЧР отбеляза края на Програмния период „Еразъм+“ 2014 – 2020г, както и на Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2018 – 2020.

По време на събитието се проведе Церемония по награждаване, на която със Сертификат за цялостно качествено изпълнение на проект бяха отличени 41 български организации. Всяка отличена институция имаше възможност да направи кратко представяне на своя проект и на най-успешните му измерения.

Програмата на събитието, както и имената на всички наградени организации, можете да видите Програма 18.12

По време на Конференцията на участниците беше представена също и информация за новостите по Съпътстващите дейности, администрирани от Център за развитие на човешките ресурси – дейностите Еврогайдънс, eTwinning, Европас, Евридика, Eurodesk и ECVET като постижения през годините и като нови възможности, които стоят пред тях и тяхната бъдеща работа.

Екипът на ЦРЧР