Skip to main content

В периода на Българското председателство на Съвета на ЕС, за пръв път годишният ECVET форум за 2018 г. се проведе в гр. София, България.

Международният форум се състоя на 14-ти и 15-ти юни 2018 г. в гр. София и бе посветен на темата „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“. Специално за участие във форума пристигнаха над 150 чуждестранни гости, представители на над 30 страни от цяла Европа.

Официално форумът бе открит от г-жа Таня Михайлова, заместник–министър на образованието и науката на Република България и представители на Европейската комисия в лицето на г-н Мигел Сантос, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване”.

В своето приветствие, госпожа Михайлова определи образователните институции в нашата страна като гостоприемна среда за популяризиране на принципите на ECVET. Заместник-министърът на образованието и науката похвали екипа на националните ECVET експерти  към ЦРЧР като силен, работещ много успешно с професионалните гимназии, организациите в ПОО  сектора и с работодателите.

Програмата на мероприятието включваше поредица паралелни работни сесии по актуални теми, като партньорство и подсигуряване на качеството за дългосрочна мобилност, валидиране и признаване на резултати от ученето, придобити от дългосрочна мобилност, ефективно сътрудничество между работодатели и образователни институции в сферата на ПОО и други.

Работните сесии бяха последвани от изключително интересно споделяне на опит от участници в дългосрочни мобилности.

Първият ден приключи с панелна дискусия на тема “ECVET  и мобилността – поглеждайки назад какво е постигнато чрез ECVET дотук и разсъждения за неговата роля в бъдещето“.

Вторият ден на форума даде възможност за обмяна на опит между работодатели, националните агенции на Програма „Еразъм+“, представители на сектор Професионално образование и обучение (ПОО) и други заинтересовани страни от дългосрочна мобилност в специално организиран „Инкубатор на проекти“.

Всички участници в събитието изявиха задоволство от участието им и оцениха високо успешното провеждане на форума.