Skip to main content

Уважаеми посетители,

 

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе традиционната си Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и съпътстващите дейности на 6 декември 2018г., в Централен военен клуб, София. Участие в Конференцията взеха: г-н Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи и г-н Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, представители на Министерство на младежта и спорта. В приветствията си двамата заместник-министри подчертаха изключителната значимост на Програма „Еразъм+” – най-голямата, най-популярната и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Изпълнителният директор на ЦРЧР – г-н Петьо Кънев – поздрави представителите на наградените училища, детски градини, университети, фондации, сдружения, общини, неправителствени организации и др. и направи обзор на проектите и дейностите, осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм+“ и съпътстващите дейности. Над 39 милиона евро ще отпусне Европейската комисия по програмата „Еразъм+“ за проекти, както и за други съпътстващи дейности през 2019 г. Бюджетът е увеличен със 7 процента спрямо настоящата година. Презентация представи –главен експерт в отдел „Мобилност“ на ЦРЧР – Стоян Кюлев, в която се постави акцент на европейските приоритети за: по-висока заетост; учене през целия живот; мобилност; ключови компетентности; активно гражданско участие; качествено и достъпно образование.

ЦРЧР отличи със знак за качество 40 проекта, които получиха плакети и сертификати за качествено изпълнение на проектите. От финансирани 271 проекта по Програмата, през 2017 селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество.

Работни ателиета И аз умея на десет организации, участници с проекти по Програма „Еразъм+“, представиха творчески дейности и умения и демонстрации, част от реализираните проекти по Програмата.

Поздравления към участниците поднесоха: 129 Детска градина „Приказен свят“ – гр. София, Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“, Народен хор и вокална група „Щурче“ при 144 СУ „Народни будители“.

 

 

 

Екип на ЦРЧР