Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Във връзка с многобройните технически проблеми с електронната платформа за подаване на проектопредложения  KA210 и KA220 „Еразъм+“ срокът за кандидатстване е удължен до 21 май 2021 г., 13:00 ч. българско време:

Малки партньорства

  • Малки партньорства в училищното образование (KA210-SCH)
  • Малки партньорства в професионалното образование и обучение (KA210-VET)
  • Малки партньорства в образованието за възрастни (KA210-ADU)
  • Малки партньорства в младежта (KA210-YOU)

 

Партньорства за сътрудничество

  • Партньорства за сътрудничество в училищното образование (KA220-SCH)
  • Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение (KA220-VET)
  • Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни (KA220-ADU)
  • Партньорства за сътрудничество във висшето образование (KA220-HED)
  • Партньорства за сътрудничество в младежта (KA220-YOU)

Екипът на ЦРЧР