Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Във връзка с получена информация от Европейската комисия на 18.01.2017г., моля, имайте предвид следното при попълване на формуляра за кандидатстване по Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“,Покана за кандидатстване към 2 февруари 2017г.:

Ако в секция Е. Описание на проекта на въпроса: „Вашият проект включва ли организация, която отговаря на критериите за посредническа организация, както е описано в Ръководството за кандидатстване?“, е отговорено с „Да“,ще се появи допълнително поле, с въпрос: „Моля, посочете коя организация е посредническа“. От падащото меню в това поле изберете PIC кода на координатора и в отговора на следващия въпрос: „Как посредническата организация ще подпомогне организирането на дейностите във вашия проект?“ (със свободен текст) , посочете реалната посредническа организация/организации.

За Ваше улеснение вижте скрийншот на страницата от формуляра

Екипът на ЦРЧР

19.01.2017