Skip to main content

Важна информация за кандидатстващите по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави

Уважаеми кандидати,

Моля да се запознаете със следната информация, която се отнася до попълването на формуляра за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави:

Информираме Ви, че поради технически причини изчисленията на бюджета във формуляра за кандидатстване може да не са коректни.

Моля, подайте Вашата кандидатура преди да изтече крайният срок, дори изчисленията на бюджета да не са коректни.

Изчислените бюджети във всички подадени кандидатури ще бъдат повторно проверени на по-късен етап от страна на Националната агенция и ще бъдат коригирани преди подписването на финансовите споразумения.

Екипът на ЦРЧР
31.01.2018г.