Skip to main content

 Уважаеми посетители,

След успешното приключване на дългосрочните проекти по КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“, финансирани през 2014г г., е проведена оценка на европейско ниво за определяне на най-успешните и качествено реализирани проекти по програмата. След обстоен анализ по много стриктни критерии за качество на изпълнение на дейностите и постигнати резултати от страна на екип експерти на Главната дирекция за образование, младеж, спорт и култура на ЕК, които са разгледали най-добрите предложения от всяка страна от ЕС, няколко проекта, координирани от български организации и институции бяха отличени като „Успешни истории“.

Такова отличие е голямо признание и успех за българските организации, тъй като за „Успешна история“ се обявяват само проекти, които се отличават със своето въздействие, принос върху формирането на политиките, иновативни резултати и/или креативни подходи, и биха могли да бъдат източник на вдъхновение за другите.

Отличените проекти са както следва:

  • 2014-1-BG01-KA204-001560 – „PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU Societies“ (PROMETHEUS) на Фондация на бизнеса за образованието;
  • 2014-1-BG01-KA201-001555 – „Visual Impairment Social Inclusion ON“ (VISION) на Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество;
  • 2014-1-BG01-KA202-001544 – „Quality of youth career guidance and nowadays media literacy“ на Студентско общество за компютърнo изкуствo;
  • 2014-1-BG01-KA201-001435 – „Choose Your Future“ на СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица;
  • 2014-1-BG01-KA202-001634 – „Towards a More Innovative Workplace“ на Европейски център за качество ООД;
  • 2014-2-BG01-KA205-013256 – „No AIM, no GAIN“ на Фондация „Образователно сътрудничество“;

Процесът на оценка продължава, като информацията ще се актуализира своевременно.

Представители на успешните организации ще бъдат поканени на годишната валоризационна конференция на ЦРЧР, където се представят резултатите по Програмата за изминалата година, а най-добрите проекти се награждават със знак за качество.

Повече информация за успешните проекти на европейско ниво, можете да намерите на онлайн платформата за разпространение на резултати по „Еразъм+“

Екипът на ЦРЧР поздравява отличените организации за постигнатия успех и изразява надеждата си, че техните постижения ще мотивират и други кандидати, и ще популяризират положителния ефект от Програма „Еразъм+“.

20.07.2017г.

Екипът на ЦРЧР