• en
    • en

Резултати от селекция, „Еразъм“ акредитация, КД1, покана за кандидатстване към 23.02.2022 г.

Предстоящи ТСА обучения:

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД2, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 23.03.2022г.

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 9 МАЙ КАТО ДЕН НА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА 2022Г. С ОБЩО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ“

Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ по КД103, селекционна година 2020, краен срок 28 април 2022г.

Кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България“