• en
    • en

Уебинар с насоки за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“, Покана към 23 март 2022 г.

Онлайн конференция „Дигитална сигурност в дигиталния свят“, 09 и 10 март 2022

Бюджет за децентрализираните дейности, Програма „Еразъм+“ за България, 2022 г.

Запис от уебинар с насоки за кандидатстване, Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, покана към 23.02.2022 г.

Резултати от селекция, Покана за кандидатстване за акредитация по КД1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ към 31.12.2021 г.

ВИРТУАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОО В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ – СПОДЕЛЯНЕ НА ПРАКТИКИ, РЕШЕНИЯ, МЕТОДИ НА ПЕДАГОЗИ