Откриване на Десетата национална Конференция „Насърчаване на четенето“, 28 юли 2021 г., гр. Пловдив