• en
    • en

Резултати по покана за набиране на външни VET експерти по дейност National VET Team към Център за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2023 година

Резултати от селекция, Покана за кандидатстване за акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г., сектор „Младеж“

Регистрационни номера на проектни предложения, подадени по КД1, Програма „Еразъм+“, покана за кандидатстване към 11 / 18.05.2021 г

Официална откриваща конференция, Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, 25 юни 2021 г.

Тържествено европейско откриване на новия седемгодишен период на Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

Актуални въпроси и отговори, свързани с изискванията за виза при мобилност до Великобритания