• en
    • en

Бюджет за децентрализираните дейности по Програма „Еразъм+“ за България, 2021 г.

Повече информация за кандидатстването за финансиране по КД1, Програма „Еразъм+“ към 11.05.2021 г.

Информационни събития – практически насоки за кандидатстване Програма „Еразъм+“, селекционна година 2021

Необходими дефиниции, относно изпълнението на КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, 2021 селекционна година, Програма „Еразъм+“

Централизирана анкета във връзка с количествените консултации на 8-ми цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта

Информация за кандидатстване за 2021 селекционна година