• en
    • en

Регистрационни номера, КД1, „Еразъм+“, „Младеж“ и „Спорт“, покана към 23.02.2023 г.

мар. 13, 2023

Регистрационните номера на проектните предложения, подадени по Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ на  Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и „Спорт“ по поканата за кандидатстване към 23 февруари 2023 г., можете да видите тук:

 

Екипът на ЦРЧР