• en
    • en

Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера

27
Nov
'20
ное. 27, 2020

Уважаеми посетители,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) проведе следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности:

– Обучение при пристигане: 25 – 27 ноември 2020 г.– ОН-ЛАЙН

– Среща за междинна оценка: 25 – 27 ноември 2020 г.– ОН-ЛАЙН

В обучението при пристигане се включиха участници, реализиращи дейности попроекти за доброволци, стажове и работни места с продължителност над 2 месеца по текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“.
В срещата за междинна оценка участваха доброволци, работници и стажанти, реализиращи дейности с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“.

 

Екипът на ЦРЧР