• en
    • en

Запис от уебинари, Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, 23 и 24 юни 2020 г.

Регистрационни номера, КД103, Покана за кандидатстване за преразпределение на неусвоени средства, 2019 селекционна година, с краен срок 10.06.2020 г.

Резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване към 05/11 февруари 2020 г.

Промяна в начина на достъп до електронните информационни системи по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ през EU Login

Регистрационни номера, КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 07.05.2020 г.

Информационен уебинар на тема „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+”.