• en
    • en

За студентите

Еразмус Мундус Съвместни магистърски програми, Програма „Еразъм+“ –  Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs).

Докторски програми по Дейност „Мария Кюри“, Програма „Хоризонт 2020“ –  Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА – ERASMUS+ MASTER DEGREE LOANS:

Програма „Еразъм+“ предлага студентски заеми на студенти, които ще се обучават в магистърска програма в страна, участваща по програмата.

Кандидатстване?

За финансови институции

– Директно към Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Повече информация може да намерите тук.

За студенти

– Директно към одобрените финансови институции, които ще приемат студентските кандидатури и ще предоставят всички условия по процедурата за кандидатстване и отпускане на заемите. Повече информация за отпускането на студентските заеми и институциите, които ги предоставят, може да намерите тук.

Размер на заемите? – До 12 000 евро за едногодишно обучение в магистърска програма и до 18 000 евро за двугодишна магистърска програма.