• en
    • en

Статистика 2016

Ключова дейност

Сектор

Проекти

Получени

Одобрени Успеваемост

Бюджет

КД1 – Образователна мобилност за граждани

Училищно образование (KA101)

151 35 23.18% 802,498.00
Професионално образование и обучение (KA102) 164 67 40.85%

4,532,063.00

Висше образование (KA103)

49 48 97.96% 9,869,605.50
Образование за възрастни (KA104) 35 4 11.43%

121,025.00

Младеж (KA105)

580 154 26.55% 3,084,464.32
Международно измерение във висшето образование (КА107) 44 25 56.82%

2,056,321.00

Общо за Ключова дейност 1

1,023 333 32.55%

20,465,976.82

КД2 – Стратегически партньорства

Училищно образование (KA201)

36 6 16.67% 1,150,103.00
Професионално образование и обучение(KA202) 47 9 19.15%

1,867,847.00

Висше образование (KA203)

14 2 14.29% 568,641.00
Образование за възрастни (KA204) 39 3 7.69%

729,841.00

Младеж (KA205)

79 9 11.39% 748,225.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) 51 11 21.57%

1,295,485.00

Общо за Ключова дейност 2

266 40 15.04%

6,360,142.00

КД3 – Структурен диалог

Младеж (KA347) 78 7 8.97% 163,400.00
Общо за Ключова дейност 3 78 7 8.97%

163,400.00

ОБЩО

1,367 380 27.80% 26,989,518.82