• en
    • en

Училищно образование

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на училищното образование, или всяка друга област, свързана с него.