• en
    • en

Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“

Дейността подкрепя международното сътрудничество и увеличаване капацитета на партниращите страни, развитието, трансфера и/или внедряването на иновативни практики и/или образователни продукти на организационно, местно, национално или европейско ниво, както и съвместните инициативи, обмяна на опит и постигането на общи цели в дългосрочен план.

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:

  • Партньорства за сътрудничество 
  • Малки партньорски проекти