• en
    • en

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност с цел обучение или практика на обучаеми и персонал в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, висшето образование и младежта