• en
    • en

Защита на личните данни в ЦРЧР

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Основната дейност на ЦРЧР е свързана със статута му на Национална агенция за администриране и управление на Европейските образователни програми и инициативи.

Насоки относно обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 (IDPR)

Декларацията – съгласие за предоставяне и обработване на лични данни на ЦРЧР можете да се запознаете тук.

Бланка за Заявка за достъп до данни можете да изтеглите тук.

Политика за защита на личните данни можете да изтеглите тук.

Контакти с Длъжностното лице по защита на личните данни в ЦРЧР:

evsachev@hrdc.bg, тел. 02 / 815 40 60.