• en
    • en

Антикорупция

Уважаеми посетители,

При съмнения за корупция можете да изпратите сигнал на адрес: hrdc@hrdc.bg или се обадете на телефон: 02/9155010, като попълните формата за сигнали, която можете да изтеглите от тук.

Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (ДВ, бр. 7 от 2018 г.), в Център за развитие на човешките ресурси са одобрени образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ.

Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ може да изтеглите тук: Декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ може да изтеглите тук: Декларация по чл.35, ал.1, т.3 ЗПКОНПИ

Вътрешни правила относно реда и организацията за извършване проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 21.01.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 06.02.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 28.02.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 24.03.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 07.07.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 24.08.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 09.09.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 01.10.2020 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 14.06.2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 21.06.2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 16.08.2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 23.09.2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 10.11.2021 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 10.02.2022 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 28.03.2022 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 15.05.2022 г.

Регистър на подадените декларации по чл.35 ал.1 ЗПКОНПИ, подадени към 22.07.2022 г.

Подадените от служителите на Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ част II ИНТЕРЕСИ от декларациите  по чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) може да видите: Тук

Подадените от служителите на Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ Декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  може да видите: Tук