• en
    • en

Европейски езиков знак

Европейският езиков знак е инициатива на Европейския cъюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Той е въведен от Европейската комисия, Главна дирекция „Образование и култура“, във връзка с публикуваната през 1995 година Бяла книга „Живот и обучение: по пътя към едно обучаващо се общество“. Призивът на Комисията е всеки гражданин на съюза да може да общува най-малко на три езика.

В България инициативата „Европейски езиков знак“ се администрира от Център за развитие на човешките ресурси.

В България „Европейският езиков знак“ беше присъден за пръв път през 2002 г.

Знакът се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици, независимо от вида на обучаващата организация или възрастта на обучаваните. Премират се инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческото и рационалното разработване на иновативните практики. Наградените организации получават правото да използват логото на „Европейския езиков знак“ в своята кореспонденция или при публикации и биват включени в базата данни на Европейската комисия.

Право да участват в инициативата „Европейски езиков знак“ имат всички институции и организации – частни и държавни, които извършват езиково обучение и имат съдебна регистрация на територията на България. Кандидатите трябва да мотивират желанието си за участие, да обяснят и аргументират как езиковият им проект изпълнява условията за участие и да дадат кратко обяснение по критериите за участие.