• en
    • en

Документи за бенефициенти

Насоки относно обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 (IDPR)

Насоки за оценители за оценка за акредитации по Еразъм през 2021 г.

Насоки за бенефициенти за разпространение и отчитане на постигнатите резултати по проекти, финансирани по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, 2021 – 2027 г.

Насоки за оценка на финансов капацитет

 Ръководство за работа с Mobility Tool+

 Примерен договор между координатор и партньор за проекти по Ключова дейност 2