• en
    • en

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Младежки диалог“, Покана за кандидатстване към 01 / 08 октомври 2019 г.

Национални покани за кандидатстване по КД1, КД2 и КД3 на Програма „Еразъм+“, 2020 г.

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2020г.

Среща на високо равнище по въпросите на висшето образование 18 – 29 април 2020 г.

Одобрени за финансиране резерви на проектни предложения, подадени по Покана за кандидатстване към 05/12 февруари 2019 г., КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“ на Програма „Еразъм+“

Kонференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“