Национално обучение на кариерни консултанти, 10-11 декември 2019г., гр. София