• en
    • en

Национални покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, краен срок 5 февруари 2019г.

Резултати от селекция, сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 4 октомври 2018г.

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти

Национални покани за кандидатстване по КД1 на Програма „Еразъм+“

Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

Програма „Еразъм+“ – прогнозен бюджет за 2019 година