• en
    • en

Национална покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави и Акредитация на консорциум във висшето образование

Национална покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави и Акредитация на консорциум във висшето образование

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“. Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение” – Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО)“

Националнa поканa за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Образование за възрастни“, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 6 октомври 2017г.