• en
    • en

Списък на легитимните институции, имащи право да кандидатстват в сектор „Училищно образование“ на Програма „Еразъм+“ през 2017г.

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“

Покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по програма „Еразъм+” за 2017 селекционна година

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 04 октомври 2016г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 04 октомври 2016г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 04 октомври 2016г.