• en
    • en

Кариери

Текущи: 

Окончателни резултати от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане длъжността „директор“ на дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Центъра за развитие на човешките ресурси

Провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Изтекли:

Провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане длъжността „старши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Центъра за развитие на човешките ресурси

Окончателни резултати от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „старши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Центъра за развитие на човешките ресурси 

Провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Ръководител“ на звено „Вътрешен одит” в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ в Център за развитие на човешките ресурси

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ в Центъра за развитие на човешките ресурси

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“, дирекция, „Проверки на място и мониторинг“

Процедура за мобилност за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Младежки дейности“, дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ“ в Център за развитие на човешките ресурси.

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в  отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Главен експерт“ в  отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол за провеждане на тест за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ в Център за развитие на човешките ресурси

Протокол Рая Димитрачкова

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурсите за длъжностите:

  • „главен експерт“ в отдел „Акредитация, селекция и договориране“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, ЦРЧР
  • „главен експерт“ в отдел „Финансиране на проекти“, дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, ЦРЧР
  • „младши експерт“ , дирекция „Проверки на място и мониторинг“, ЦРЧР