Посока

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Информация

Повече информация за Инициативата „DiscoverEU“, административните правила, сроковете и Възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Ключова дейност 3