Изграждане на капацитет в областта висшето образование

Посока

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Кандидатстване

Повече информация за дейността „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“, административните правила, сроковете и възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Изграждане на капацитет в областта на младежта