Изграждане на капацитет в областта на спорта

Изграждане на капацитет в областта на спорта

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Проектите за изграждане на капацитет са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации с дейност в областта на спорта в държави от ЕС, държави извън ЕС, асоциирани към програмата, и Западните Балкани. Те имат за цел подпомагане на спортните дейности и политики като средство за утвърждаване на ценности, както и като образователен инструмент за насърчаване на личностното и социалното развитие на хората и изграждане на по-сплотени общности.

Повече информация за дейността „Изграждане на капацитет в областта на спорта“, административните правила, сроковете и Възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Европейски спортни събития с нестопанска цел