Европейски спортни събития с нестопанска цел

Посока и цели

В рамките на Програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране и за т.нар. „Централизирани дейности“, които се администрират от Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура” (EACEA).

Тези събития имат за цел насърчаване на спортната дейност, прилагане на стратегиите на ЕС за социално приобщаване чрез спорта, насърчаване на доброволчеството в спорта, борба срещу дискриминацията и насърчаване на участието в спортни и физически дейности.
Европейските спортни прояви с нестопанска цел могат да се провеждат в една държава с участници от други държави (общоевропейски прояви) или да се състоят от отделни прояви във всяка участваща държава (европейски местни прояви).

Спортни прояви

  • Европейска местна проява тип I: организирана от минимум 3 организации от 3 различни държави по програмата до максимум 5 организации от 5 различни държави по програмата
  • Европейска местна проява тип II: организирана от минимум 6 организации от 6 различни държави по програмата
  • Общоевропейска проява: една проява с най-малко 10 участващи организации от поне 10 държави по програмата (включително кандидатстващата организация)

Повече информация за дейността „Европейски спортни събития с нестопанска цел“, административните правила, сроковете и възможностите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейската изпълнителна агенция “Образование и култура”.

Инициатива „Жан Моне“