TCA обучения

Какво е ТСА?

Какво е Транснационално сътрудничество между Националните агенции по Програма „Еразъм+“ – (ТСА)?

Транснационално сътрудничество между Националните агенции по Програма „Еразъм+“ цели да насърчи обмяната на добрите практики по Програмата. Дейностите по Транснационално сътрудничество са насочени към изпълнение приоритетите на Програма „Еразъм+“, с цел да се добави стойност и да се повиши качеството на цялостното изпълнение на Програмата.

Кой може да участва по ТСА?

Дейностите за транснационално сътрудничество са насочени към:

студенти, стажанти, доброволци, младежи, учители, преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани страни, които действат като мултипликатори в областта на образованието, обучението и младежта. Необходимо е да посочите организация в конкретния сектор, която извършва такива дейности, за да сте допустим участник в ТСА обучения.

Възможности и организация

Какви възможности предоставя ТСА?

TCA включва много широк спектър от различни дейности като: семинари; обучения; работни ателиета; тренинги; конференции; др.

Кой организира ТСА събития – (обучение/семинар)

ТСА събитията се организират или се посрещат от Националните агенции на програма „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Кандидатстване

Как се кандидатства за участие в ТСА обучение/ семинар?

За да вземат участие в конкретно ТСА обучение, кандидатите трябва да извършат следните стъпки, според вида на ТСА събитието, както следва:

1. За ТСА обучения и семинари в сектор „Младеж“ 

  • Да се провери дали посоченото обучение е и на страницата на ЦРЧР.
  • Да направят регистрация (безплатна) в www.salto-youth.net,
  • Да се запознаят подробно с изискванията и условията, посочени в Поканата за участие, а именно тип събитие, допустими участници, критерии за участие, начин на финансиране, срок и други важни параметри, свързани с кандидатстването.
  • Да попълнят и подадат електронния формуляр, приложен в Поканата за кандидатстване.

2. За ТСА обучения и семинари в останалите сектори на Програма „Еразъм+“

На страницата на ЦРЧР се публикуват Покани за участие в ТСА предстоящи обучения и семинари в сектори “Училищно образование“, „Образование и обучение за възрастни“ и „Професионално образование и обучени“ на Програма „Еразъм+“. Към всяка покана за участие е приложен формуляр за кандидатстване и подробно описание на събитието.

Оценяване на кандидатурите

Кандидатите за конкретно обучение се селектират от всички национални агенции, участващи в събитието (важен етап е финалната селекция, която се прави от Националната агенция, организираща конкретното обучение), на база на предоставената във формуляра за кандидатстване информация. За резултатите от селекцията се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в събитието.

Получаване на финансова подкрепа

Условия за получаване на финансова подкрепа за участие в ТСА обучение/ семинар

Центърът за развитие на човешките ресурси, в качеството си Национална агенция по Програма „Еразъм+“ подкрепя само TCA обучения и семинари, които са публикувани на официалната уебстраница на Центъра. Всички обучения, които подкрепя ЦРЧР са организирани между Национални агенции на програма „Еразъм+“.

ЦРЧР не подкрепя дейности, организирани от НПО, образователни институции и други организации.

За да получите финансова подкрепа за конкретно обучение, за което кандидатствате, трябва да се уверите, че то е публикувано на официалната уебстраница на ЦРЧР, в секция „Актуални обучения“. Към всяко публикувано обучение е посочен линк, от който може да бъде изтеглен формуляра за кандидатстване.

Важно: В дейностите по ТСА може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени в рамките на ТСА само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Препоръчаме изборът Ви за конкретно обучение да е добре обоснован, мотивиран и съобразен с професионалната Ви насоченост.

Какви разходи се покриват?

Всички ТСА дейности, които подкрепя ЦРЧР се финансират изцяло от участващите Национални агенции по Програма „Еразъм+“.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а изпращащата Агенция поема пътните разходи.

Такси участие в обученията, организирани между Националните агенции по Програма „Еразъм+“ не се дължат.

Нашите препоръки

1. Запознавайте се внимателно с предложеното обучение, обърнете внимание кой е неговият организатор.

2. Каква е вашата мотивация за участие? Не забравяйте, че имате право на участие в едно обучение за една година.

3. Свържете се с ЦРЧР веднага щом получите информация, за това че сте одобрени или преди това, ако имате въпроси.

4. В случай, че сте одобрени, но в подготвителният етап възникнат непредвидени обстоятелства и не можете да пътувате, задължително и своевременно трябва да уведомите ЦРЧР писмено, като посочите конкретни и основателни причини. При закупени билети за пътуване и невъзможност от Ваша страна да заминете, ще трябва да възстановите заплатената сумата, освен в случаи на форсмажорни и независещи от Вас обстоятелства или при заболяване, за което трябва да представите медицински документи.

5. Не забравяйте, че Ви предстои отчитане – задължително запазете бордовите карти или целия самолетен билет, това са основните финансови документи, които трябва да отчетете, след завръщането Ви. При закупен електронен билет, чекиран през мобилен телефон, трябва приложите разпечатка.

За връзка с екипа по TCA: tcabulgaria@hrdc.bg

Списък с актуални TCA обучения
Централизирани дейности