Събития

28.10.2016
Обучение-Европейска доброволческа служба при пристигане
28.10.2016
Национален семинар за професионално развитие и обучение на Регионалните управления на образованието
24.10.2016
Национален семинар на тема "Въздействието на програма Еразъм + в България"
21.10.2016
Информационни дни и подобряване на административния процес по Програма „Еразъм+“ , сектор „Висше образование“, гр. Пловдив
18.10.2016
Пета национална конференция „Насърчаване на четенето”
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“