Събития

26.09.2019
Европейски ден на езиците - 26 септември
17.09.2019
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, и Програма „Европейски корпус за солидарност“
14.06.2019
Работно ателие на тема „ECVET-практики за мобилност и подготовка на проекти по „Еразъм+“
09.05.2019
Участие на ЦРЧР в Национален дискусионен форум, организиран по проект по програма "Еразъм+"
19.04.2019
Конференция, посветена на добрите практики по Програма „Европейски корпус за солидарност“
18.04.2019
Информационно събитие по дейност ECVET, 18.04.2019г., гр. Плевен
16.04.2019
Семинар за професионално развитие на тема „Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението на работното място“
12.04.2019
Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“
20.03.2019
Участие на изпълнителния директор на ЦРЧР в Зимен университет 2019 г.
08.03.2019
Изпълнителният директор на ЦРЧР откри в Пловдив „Дни на диалога“ по проект на Програма „Еразъм+“
05.03.2019
Информационен ден по дейност Европас и дейност Еврогайдънс
12.12.2018
Годишна среща на акредитираните организации по доброволческите дейности на Програма „Еразъм+“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“