Събития

01.08.2023
Дванадесета Национална конференция „Насърчаване на четенето“, 27 – 29 юли 2023
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“