Събития

20.03.2022
Междусекторна среща „Our Green Planet“, 18-20 март 2022
17.03.2022
Семинар на тема „Палитра за личностно развитие“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“