Събития

28.09.2021
Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм+“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“