Събития

28.07.2021
Откриване на Десетата национална Конференция "Насърчаване на четенето", 28 юли 2021 г., гр. Пловдив
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“