Събития

28.09.2021
Семинар „Използването на инструменти за ПОО при работа по проекти на Програма „Еразъм+“
28.07.2021
Откриване на Десетата национална Конференция "Насърчаване на четенето", 28 юли 2021 г., гр. Пловдив
09.02.2021
Ден за безопасен интернет 2021
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“