Събития

30.12.2020
Обучение за отчитане на проекти по Програма ЕКС и Програма "Еразъм+"
21.12.2020
Годишна среща на акредитирани и новоакредитирани организации
18.12.2020
Валоризационна конференция
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“