Събития

27.11.2020
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
25.11.2020
Обучение на директори „Национален онлайн семинар Еразъм+ & eTwinning“
13.11.2020
Тематичен мониторинг
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“