Събития

18.09.2020
Събития от Цикъла за обучение и оценка в младежката сфера
11.09.2020
Еколагер 2020 „Моят зелен град“
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“