Събития

31.07.2020
Девета Национална конференция „Насърчаване на четенето 2020“, 28 – 31 юли 2020 г.
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“