Събития

15.04.2020
Информационен ден сектор "Младеж" и Програма "Европейски корпус за солидарност"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“