Събития

21.01.2020
Информационен Уебинар Програма "Европейски корпус за солидарност"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“