Събития

10.12.2019
Национално обучение на кариерни консултанти, 10-11 декември 2019г., гр. София
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“