Събития

28.11.2019
Информационен ден по КД1 „Образователна мобилност за граждани“ и КД2 „Стратегически партньорства“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ и дейност „Европас“ 28.11.2019г.
21.11.2019
Информационен ден по дейност  ECVET и Програма "Еразъм+", сектор "Професионално образование и обучение"
Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани
Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“